Etusivu

Liikkuvan nuorisotyön -tutkimushankkeessa (1.6.2021-31.8.2022) määritellään liikkuvan nuorisotyön käsite sekä kuvataan ja analysoidaan Wautojen toimintaa nuorisotyönä. Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan toiminnassa mukana olleiden paikallisten työntekijöiden ja Wautoilla käyneiden nuorten näkökulmista. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan toimintaa koordinoivan tahon, Aseman Lapset, havaintoja toiminnasta. Hankkeen tuloksilla tuetaan liikkuvan nuorisotyön toimintakonseptin jatkokehittämistä ja toiminnan vakinaistamista.


Uutiset

 • Mitä on liikkuva nuorisotyö?
  Käsitteen määrittelyn prosessi on alkanut tutkijoiden työskentelyllä. Seuraavaksi jatketaan dialogia aiheesta liikkuvaa nuorisotyötä tekevien kanssa. Liikkuvan nuorisotötyön verkostossa 23.11. käsitellään mitkä asiat …
 • Tutkimuksen vaihe 10/21
  Innostava ja inspiroiva, monien kohtaamisten syksy tutkimushankkeessa takana. Hommia tehdään koko ajan ja nyt myös jotain jo pystyy sanomaan muillekin. Ajankohtaisesti kerrottakoon: …
 • Syksyä aineiston keruussa
  Tutkija Aino on ollut 6.-8.9. Askolassa osallistumassa Wauton toimintavastaavien ja wapareiden koulutuspäiviin sekä jakson starttiin. 23.-24.9. vuorossa Siilinjärvi ja Walkers-toiminnan Elukka-paku. Tulossa …
 • Liikkuvan työn liikkuva tutkija
  Takana kenttäpäivät Kotkassa ja seuraavat edessä. Tutkija Aino Tormulainen Mikkelissä tutustumassa Wauto-toimintaan 21.-22.7. Ja tämän jälkeen kesälomalla 9.8. saakka.
 • Tutkimushanke starttasi 1.6.2021
  Ja pian pääsee myös tutkija starttaavan Wauton kyytiin. Tutkimuksen aloitusvaiheessa on valmisteltu ja täsmennetty tutkimusaineistoon liittyviä dokumentteja ja laitettu kuntien tutkimuslupaprosesseja liikkeelle. …