Tietoa tutkimuksesta

Liikkuvan nuorisotyön -tutkimushankkeessa tarkastellaan

mitä on liikkuva nuorisotyö, miten sitä tehdään ja mitä siitä ajatellaan.

Tutkimus toteutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Nuorisotutkimusverkoston yhteisenä hankkeena (2021-2022), jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimusksen tavoitteena on määritellä liikkuvan nuorisotyön käsite sekä kuvata, arvioida ja analysoida Aseman Lapset ry:n Wautojen toimintaa nuorisotyönä. Tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan toiminnassa mukana olleiden paikallisten työntekijöiden ja Wautoilla käyneiden nuorten näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan toimintaa koordinoivan tahon havaintoja toiminnasta. Hankkeen tuloksilla tuetaan liikkuvan nuorisotyön toimintakonseptin jatkokehittämistä ja toiminnan vakinaistamista.

Tutkimushankkeessa aineistoina hyödynnetään jo olemassa olevaa Wautojen dataa, mutta lisäksi kerätään uutta aineistoa, havainnoidaan kentällä eri puolilla Suomea sekä haastatellaan niin aikuisia kuin nuoriakin.

Tutkimuksen aineistonhallinta ja eettisyys

Keskeiset dokumentit tutkimusaineistoon liittyen löydät tästä

Mitä nuoret liikkuvasta nuorisotyöstä ajattelevat? Tutkimushaastattelu.
Mitä nuoret liikkuvasta nuorisotyöstä ajattelevat? Tutkimushaastattelu.
Tutkimushaastattelun käytänteitä ja tutkimuseettisyys